Inger Christensen - Trappe Tusind


3. juni kl. 11.44 · facebook
Bøger, jeg købte eller fik på Lille Bogdag 2019 # 2: I marts 2009 udkom et på mange måder usædvanligt og meget elegant særnummer af tidsskriftet Trappe Tusind, omhandlende Inger Christensen (som var død kort forinden). Det var usædvanligt både på indholdssiden og i det ydre, idet der var ilagt tre kopierede avisanmeldelser – to af ”Det” af henholdsvis Hans-Jørgen Nielsen og Per Højholt og en af ”alfabet” af F.P. Jac – samt et farvefotografi af Inger Christensen i Rom fra 2008, taget af Morten Søndergaard. Meget værdifulde dokumenter. Nu, 10 år efter, har Trappe Tusind gjort det nødvendige at udsende et nyt – revideret og stærkt forøget – særnummer om samme Inger Christensen og hendes forfatterskab. Det er der en rigtig god begrundelse for, Inger Christensen læses og kan læses med stadig nye øjne – og af nye læsere, naturligvis. Hun vil altid være aktuel, også om 10 år eller om 100 år. Fornuftigt nok har redaktionen spurgt bidragsyderne til førsteudgaven, om de havde noget at tilføje til deres oprindelige artikel, og det er der flere, der har. Og så har man inviteret en række nye forfattere ind, så listen over bidragsydere nu er 28 mod 16 i førsteudgaven. De fire ilagte bidrag er udgået, i stedet er der et indstik af Kamilla Jørgensen – en kommentar til ”Sommerfugledalen” i form af sommerfugle(navne) på en nål (jeg har fået sørgekåbe). Dertil en palimpsest af Andreas Vermehren Holm, der løber gennem hele nummeret for at slutte med en transskription på siderne 215-16. Endelig er der denne gang foruden artiklerne også nogle digte, der er inspireret af – eller forlænger – Inger Christensens forfatterskab, af Julie Sten-Knudsen, Juliana Spahr og Nanna Storr-Hansen. I forhold til første udgave: Noget er tabt, og noget er vundet. Jeg har ikke læst alt det nye endnu, men vil studere nummeret nærmere i den kommende tid. Trivia: Det er værd at bemærke, at både Hans-Jørgen Nielsen og Per Højholt i deres samtidige anmeldelser staver ”Det” korrekt (med stort ’D’), hvorimod de nye bidragsydere konsekvent staver titlen forkert (med lille ’d’). En dag vil denne trend vende, og titlen vil atter blive stavet korrekt.