Første- og sidstelinjer fra danske romaner udgivet i 2016


Førstelinjerne på forsiden og sidstelinjerne på bagsiden, oplag: 1.000 eks., 80x18. Titlerne er fundet i Dansk Bogfortegnelses ugefortegnelser. Selvudgivelser er ikke medtaget.