frise, hamburgfoto: Thomas Panzau


foto: Thomas Panzau
Inger Christensen - Trappe Tusind


3. juni kl. 11.44 · facebook
Bøger, jeg købte eller fik på Lille Bogdag 2019 # 2: I marts 2009 udkom et på mange måder usædvanligt og meget elegant særnummer af tidsskriftet Trappe Tusind, omhandlende Inger Christensen (som var død kort forinden). Det var usædvanligt både på indholdssiden og i det ydre, idet der var ilagt tre kopierede avisanmeldelser – to af ”Det” af henholdsvis Hans-Jørgen Nielsen og Per Højholt og en af ”alfabet” af F.P. Jac – samt et farvefotografi af Inger Christensen i Rom fra 2008, taget af Morten Søndergaard. Meget værdifulde dokumenter. Nu, 10 år efter, har Trappe Tusind gjort det nødvendige at udsende et nyt – revideret og stærkt forøget – særnummer om samme Inger Christensen og hendes forfatterskab. Det er der en rigtig god begrundelse for, Inger Christensen læses og kan læses med stadig nye øjne – og af nye læsere, naturligvis. Hun vil altid være aktuel, også om 10 år eller om 100 år. Fornuftigt nok har redaktionen spurgt bidragsyderne til førsteudgaven, om de havde noget at tilføje til deres oprindelige artikel, og det er der flere, der har. Og så har man inviteret en række nye forfattere ind, så listen over bidragsydere nu er 28 mod 16 i førsteudgaven. De fire ilagte bidrag er udgået, i stedet er der et indstik af Kamilla Jørgensen – en kommentar til ”Sommerfugledalen” i form af sommerfugle(navne) på en nål (jeg har fået sørgekåbe). Dertil en palimpsest af Andreas Vermehren Holm, der løber gennem hele nummeret for at slutte med en transskription på siderne 215-16. Endelig er der denne gang foruden artiklerne også nogle digte, der er inspireret af – eller forlænger – Inger Christensens forfatterskab, af Julie Sten-Knudsen, Juliana Spahr og Nanna Storr-Hansen. I forhold til første udgave: Noget er tabt, og noget er vundet. Jeg har ikke læst alt det nye endnu, men vil studere nummeret nærmere i den kommende tid. Trivia: Det er værd at bemærke, at både Hans-Jørgen Nielsen og Per Højholt i deres samtidige anmeldelser staver ”Det” korrekt (med stort ’D’), hvorimod de nye bidragsydere konsekvent staver titlen forkert (med lille ’d’). En dag vil denne trend vende, og titlen vil atter blive stavet korrekt.

flora og fauna i danske digte, 1200-1987


Grafen under teksten er baseret på en håndoptælling af flora og fauna i samtlige digte i antologierne Den danske lyrik 1-5, 2. udg., red. F.J. Billeskov Jansen, Hans Reitzels Forlag, 1987, 1000 danske digte, red. Anne-Marie Mai/Thomas Bredsdorff, Rosinante, 2000 og Dansk lyrik 1-2, red. Thorkild Bjørnvig, Gyldendal, 1965. I alt 3048 digte eller 121354 verselinjer fordelt på 371 forfattere. Tallet for floraobservationer er i alt 3738, og tallet for faunaobservationer er i alt 4213. I grafen ses antal digte på y-aksen, og af grafen fremgår det, at der findes flere danske digte, hvor flora og fauna er repræsenteret, end omvendt. I materialet er digte med én eller flere observationer af flora eller fauna optalt til 1871, hvor digte uden flora eller fauna er optalt til kun 1177.
      Optællingen baserer sig på en metode udviklet af den danske biolog Christen Raunkiær (1860-1938), professor ved Københavns Universitet, direktør for Botanisk Have 1912-1923 og en af Danmarks mest betydende botanikere, internationalt anerkendt bl.a. for sit system for inddeling af planter samt for sin såkaldte Raunkiærcirkel. I perioder led Raunkiær af svær depression, hvorunder han fandt sig ude af stand til at arbejde i felten og i stedet gav sig til at botanisere i dansk poesi. Det kom der tre værker ud af: Hjemstavsfloraen hos Hedens Sangere Blicker og Aakjær, J.H. Schultz Forlag, 1930, Planterne i den Religiøse Digtning, J.H. Schultz Forlag, 1931 og Mælkebøtten i Dansk Poesi, J.H. Schultz Forlag, 1931.tegnprog


Visse planter og insekter taler tegnsprog. Bakkenelliken har en tynd sort ring midt i blomsten. Den betyder: Her skal snablen hen. Andre har små streger eller prikker, der viser, hvor nektaren findes. Sommerfuglearten Det hvide C (Polygonia c-album) har fået sit navn efter det lille, hvide C på undersiden af dens bagvinger.


Men I staae som Billeder,
Hellige Hieroglyfer,
Solbeskinnede,
Og dog dunkle,
Ved Veiens Begyndelse
I Støvets Land;
Lykkelig den, der forstaaer at tyde
Jer tause Billedskrift.

af Planternes Liv
Carsten Hauchseks agaveblomster
seks meter høje

seks døde agaver

seks klemtende klokker
fra seks sorte geder

skrifttegn
op ad en hvidgrå klippe

toner
mellem ekkoskrænter

i agavernes døde blade
seks millioner kar

kniplinger


Tegn
Svend Johansen

nøgle til Udsat på hjertets bjerge


Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Siehe, wie klein dort,
siehe: die letzte Ortschaft der Worte, und höher,
aber wie klein auch, noch ein letztes
Gehört von Gefühl. Erkennst du’s?
Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Steingrund
unter den Händen. Hier blüht wohl
einiges auf; aus stummem Absturz
blüht ein unwissendes Kraut singend hervor.
Aber der Wissende? Ach, der zu wissen begann
und schweigt nun, ausgesetzt auf den Bergen des Herzens.
Da geht wohl, heilen Bewußtseins,
manches umher, manches gesicherte Bergtier,
wechselt und weilt. Und der große geborgene Vogel
kreist um der Gipfel reine Verweigerung. Aber
ungeborgen, hier auf den Bergen des Herzens .

Rainer Maria Rilkealtonale21 - blogpost 13


Heute fahre ich wieder nach Hause nach Aarhus. Habt weiterhin eine schöne altonale21. Tschüß an alle. Und Danke an Cordula Henning für's Übersetzen.

I dag tager jeg hjem til Aarhus. Fortsat god altonale21. Farvel alle sammen. Og tak Cordula Henning for oversættelse.


altonale21 - blogpost 12


Künstleressen in meinem Atelier im Künstlerhaus FRISE.

Kunstnermiddag i mit atelier i FRISE Künstlerhaus.


atonale21 - blogpost 11


Kommt mich besuchen. Ich betreue heute von 18 bis 20 Uhr die Ausstellung im Künstlerhaus FRISE, Arnoldstraße 26-30 in Altona.

Kom og besøg mig. Jeg passer udstilling i dag fra 18-20 i FRISE Künstlerhaus, Arnoldstraße 26-30 i Altona.


altonale21 - blogpost 10


Eine spannende Tür im Künstlerhaus FRISE. Hier wohnen sowohl Klaus Strophobie als auch Herman Eutik.

Spændende dør i FRISE Künstlerhaus. Her bor både Klaus Strofobi og Herman Eutik.altonale21 - blogpost 9


Morgens an die Elbe.

Morgen ved Elben.


Stephan Balkenhol

altonale21 - blogpost 8


Heute ist in Dänemark Folketingswahl und heute Abend ist die Vernissage meiner Ausstellung Ich packe meine Bibliothek aus im Künstlerhaus FRISE, Arnoldstraße 26-30, 22765 Hamburg. Ab 19 Uhr starten wir mit einem Künstlergespräch. Weitere Öffnungszeiten sind 6. bis 9.  Juni von 18 bis 20 Uhr.

I dag er der folketingsvalg i Danmark, og i aften ferniserer jeg Ich packe meine Bibliothek aus i FRISE Künstlerhaus, Arnoldstraße 26 – 30, 22765 Hamburg. Det er klokken 19.00 med artist talk. Øvrige åbningstider er 6.-9. juni, kl. 18-20.


altonale21 - blogpost 7


Apropos: Nachricht auf Teebeutel von Per Højholt mit den Worten aus dem Gedicht is a spade (siehe Blogpost 3) schreibt einen Brief an mich und werft ihn ein in den Briefkasten Briefe an Kamilla beim Festivalzentrum.

Apropos Per Højholts te med ord fra digtet er en spade (se blogpost 3), så skriv et brev til mig og post det i min postkasse Breve til Kamilla ved festivalcentrum.


Es kommt bald ein Brief
hier unten vom Grund des Sees
und hoch zu Euch
gebogen über die Oberfläche der Sprache

Der afgår snart et brev
hernede fra bunden af søen
og op til jer
bøjet over sprogets overflade

altonale21 - blogpost 6


Ein Tag ohne Ausflüge. Ich arbeite auch als Übersetzerin und korrigierte die Übersetzung eines Romans. Es wurde eine Wandskulptur aus Bücherleinen und Buchbinderpappe mit dem Titel: Die erste Korrektur. 

En dag uden udflugter. Jeg arbejder også som oversætter og læste korrektur på en oversættelse af en roman. Det blev senere til en vægskulptur af boglærred og bogbinderpap med titlen 1. korrektur.