årsudstilling på århus kunstakademi

Ordene i det konkretpoetiske tårn i montren er skåret ud af Concise Oxford English Dictionary.


digital times
plakater med konkretpoesi

Udsat på hjertets bjerge 
en alfabetisering af Rilkes digt, grafen til mødelokalet, 594x841


Alt under månen
det sidste punktum i Harald Voetmanns roman om Tycho Brahe, 594x841


Ordansamlinger, 594x841


Der står ikke noget mellem linjerne, printerpoesi, 594x841


Empire of Signs - Without Words
Roland Barthes' essay uden ord, 594x841


Paperjam, printerpoesi, 594x841


Hemmelighedstilstanden
Et Fontanasnit i Inger Christensens essaysamling, 594x841


tegn


tegn karakter parentes græsk punktum parentes semikolon parentes italiensk punktum parentes semikolon sema parentes græsk punktum semikolon signum parentes latin punktum parentes semikolon stigma parentes græsk punktum parentes semikolon symptom parentes græsk punktum parentes semikolon signal parentes latin punktum parentes semikolon symbol parentes græsk punktum parentes semikolon korsets tegn kolon signum crucis parentes latin punktum parentes semikolon tegn som peger i en bestemt retning semikolon indicium parentes latin punktum parentes semikolon billede som skal udtrykke et ord eller punktum en sætning komma og som ofte fungerer som signal eller punktum symbol kolon piktogram parentes latin punktum bindestreg græsk punktum parentes punktum parentes semikolon grafisk symbol for firma og punktum lignende punktum kolon logo eller punktum logotype parentes græsk punktum parentes semikolon tegn på uniformer til adskillelse af de militære grader semikolon udmærkelses bindestreg tegn kolon distinktion parentes latin punktum parentes semikolon magt bindestreg og værdigheds bindestreg tegn komma hørende til et højt embede kolon insignier parentes latin punktum komma pluralis punktum parentes semikolon tegn som tjener til skelnen med hensyn til punktum rigtig udtale eller punktum rigtig forståelse komma adskillelses bindestreg tegn kolon diakritiske tegn parentes af græsk punktum parentes semikolon apparat til overførelse af tegn over længere afstande kolon telegraf parentes græsk punktum parentes semikolon tegn for en ubekendt størrelse komma især i en ligning kolon x semikolon y semikolon z semikolon tegn for en størrelse der er afhængig af en uafhængig variabel parentes symboliseret ved x parentes kolon y semikolon z semikolon tegn bindestreg et c er større end som kommer til syne på den tændte computers skærm når dos er indlæst i computerens hukommelse kolon dosprompt parentes engelsk punktum parentes semikolon parentes i edb bindestreg søgninger parentes tegn der kan stå for et eller punktum flere tegn komma ofte anvendes stjerne parentes asteriks parentes eller punktum spørgsmålstegn parentes spørgsmålstegn parentes kolon wildcard parentes engelsk punktum parentes semikolon se også tegnet


(opslag under tegn i Fremmedordbogen med udskrevet tegnsætning og typografiske symboler)

white noise

(beton, gips)

sorg. et udkast/alfabetisering af sorgen

Inger Christensen: Sorg

Per Højholt: Sorg. Et udkast

l'empire des signes

(ordene er skrabet væk med skalpel)