alt under månendet sidste punktum i Harald Voetmanns roman om Tycho Brahe